Daglig ledelse

 

Administrea Drift og Vedligehold tilbyder tilsyn og opfølgning på de arbejdsopgaver ejendommens driftspersonale udfører.

 

Arbejdsopgaver systematiseres og der udarbejdes i samråd med driftspersonalet en arbejdsplan for forestående arbejdsopgaver.

 

Såfremt der er defekter på ejendommen vil dette blive oplyst til bestyrelsen/bygningsejeren og der vil efter aftale blive rekvireret håndværkere. Der udføres tilsyn med udført arbejde, således kvaliteten og prisen på det købte arbejde altid er korrekt.

 

I kraft af de regelmæssige tilsyn, laves der ofte opfølgning på drifts- og renholdelsesstanden.

Ejendomsadministration ved Administrea ApS
Ejendomsadministration ved Administrea ApS
Sitemap - oversigtskort
Udskriv